• Huawei P10 Screen Replacement

  £160.00
 • Huawei P10 Screen and LCD Replacement

  £160.00
 • Huawei P10 Battery Replacement

  £65.00
 • Huawei P10 Charging Port

  £50.00
 • Huawei P10 Liquid Damage (Excluding Parts)

  £20.00
 • Huawei P10 Home Button

  £50.00
 • Huawei P10 Power Button

  £50.00
 • Huawei P10 Back Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Earpiece Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Microphone Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Loudspeaker Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Front Camera Replacement

  £65.00
 • Huawei P10 Rear Camera Replacement

  £75.00
 • Huawei P10 Headphone Jack

  £50.00
 • Huawei P10 Wifi Repair

  £100.00
 • Huawei P10 Bluetooth Related Repair

  £100.00
 • Huawei P10 Software Repair

  £35.00
 • Huawei P10 Vibration Repair

  £50.00
 • Huawei P10 Motherboard or Logicboard Repair

  £100.00
 • Huawei P10 Proximity Sensor Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Volume Button Replacement

  £50.00
 • Huawei P10 Data Recovery

  £35.00
 • Huawei P10 Passcode Removal

  £35.00
 • Huawei P10 Software Update

  £35.00
 • Huawei P10 Charging Port Clean

  £10.00
 • Huawei P10 Sim Tray Replacement

  £10.00
 • Huawei P10 Sim Reader Repair

  £100.00
 • Huawei P10 Unlock From EE

  £30.00
 • Huawei P10 Unlock From Vodafone

  £35.00
 • Huawei P10 Unlock from O2/Giff Gaff

  £30.00
 • Huawei P10 Unlock From Three

  £50.00