• Huawei Nova 2 Plus Screen Replacement

  £85.00
 • Huawei Nova 2 Plus Screen and LCD Replacement

  £85.00
 • Huawei Nova 2 Plus Battery Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Charging Port

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Liquid Damage (Excluding Parts)

  £20.00
 • Huawei Nova 2 Plus Home Button

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Power Button

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Back Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Earpiece Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Microphone Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Loudspeaker Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Front Camera Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Rear Camera Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Headphone Jack

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Wifi Repair

  £100.00
 • Huawei Nova 2 Plus Bluetooth Related Repair

  £100.00
 • Huawei Nova 2 Plus Software Repair

  £35.00
 • Huawei Nova 2 Plus Vibration Repair

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Motherboard or Logicboard Repair

  £100.00
 • Huawei Nova 2 Plus Proximity Sensor Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Volume Button Replacement

  £50.00
 • Huawei Nova 2 Plus Data Recovery

  £35.00
 • Huawei Nova 2 Plus Passcode Removal

  £35.00
 • Huawei Nova 2 Plus Software Update

  £35.00
 • Huawei Nova 2 Plus Charging Port Clean

  £10.00
 • Huawei Nova 2 Plus Sim Tray Replacement

  £10.00
 • Huawei Nova 2 Plus Sim Reader Repair

  £100.00
 • Huawei Nova 2 Plus Unlock From EE

  £30.00
 • Huawei Nova 2 Plus Unlock From Vodafone

  £35.00
 • Huawei Nova 2 Plus Unlock from O2/Giff Gaff

  £30.00
 • Huawei Nova 2 Plus Unlock From Three

  £50.00