• Huawei Mate 20 X Screen Replacement

  £270.00
 • Huawei Mate 20 X Screen and LCD Replacement

  £270.00
 • Huawei Mate 20 X Charging Port

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Liquid Damage (Excluding Parts)

  £20.00
 • Huawei Mate 20 X Home Button

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Power Button

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Back Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Earpiece Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Microphone Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Loudspeaker Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Headphone Jack

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Wifi Repair

  £100.00
 • Huawei Mate 20 X Bluetooth Related Repair

  £100.00
 • Huawei Mate 20 X Software Repair

  £35.00
 • Huawei Mate 20 X Vibration Repair

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Motherboard or Logicboard Repair

  £100.00
 • Huawei Mate 20 X Proximity Sensor Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Volume Button Replacement

  £50.00
 • Huawei Mate 20 X Data Recovery

  £35.00
 • Huawei Mate 20 X Passcode Removal

  £35.00
 • Huawei Mate 20 X Software Update

  £35.00
 • Huawei Mate 20 X Charging Port Clean

  £10.00
 • Huawei Mate 20 X Sim Tray Replacement

  £10.00
 • Huawei Mate 20 X Sim Reader Repair

  £100.00
 • Huawei Mate 20 X Unlock From EE

  £30.00
 • Huawei Mate 20 X Unlock From Vodafone

  £35.00
 • Huawei Mate 20 X Unlock from O2/Giff Gaff

  £30.00
 • Huawei Mate 20 X Unlock From Three

  £50.00