• Huawei P9 Screen Replacement

  £80.00
 • Huawei P9 Screen and LCD Replacement

  £80.00
 • Huawei P9 Battery Replacement

  £60.00
 • Huawei P9 Charging Port

  £50.00
 • Huawei P9 Liquid Damage (Excluding Parts)

  £20.00
 • Huawei P9 Home Button

  £50.00
 • Huawei P9 Power Button

  £50.00
 • Huawei P9 Back Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Earpiece Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Microphone Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Loudspeaker Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Front Camera Replacement

  £55.00
 • Huawei P9 Rear Camera Replacement

  £55.00
 • Huawei P9 Headphone Jack

  £50.00
 • Huawei P9 Wifi Repair

  £100.00
 • Huawei P9 Bluetooth Related Repair

  £100.00
 • Huawei P9 Software Repair

  £35.00
 • Huawei P9 Vibration Repair

  £50.00
 • Huawei P9 Motherboard or Logicboard Repair

  £100.00
 • Huawei P9 Proximity Sensor Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Volume Button Replacement

  £50.00
 • Huawei P9 Data Recovery

  £35.00
 • Huawei P9 Passcode Removal

  £35.00
 • Huawei P9 Software Update

  £35.00
 • Huawei P9 Charging Port Clean

  £10.00
 • Huawei P9 Sim Tray Replacement

  £10.00
 • Huawei P9 Sim Reader Repair

  £100.00
 • Huawei P9 Unlock From EE

  £30.00
 • Huawei P9 Unlock From Vodafone

  £35.00
 • Huawei P9 Unlock from O2/Giff Gaff

  £30.00
 • Huawei P9 Unlock From Three

  £50.00